divendres, 29 de maig del 2015

iBook Author, una aplicació per crear llibre Multi-touchEls llibres Multi-touch són uns llibres digitals, dissenyats a través d’iPads on es poden adjuntar fotografies, vídeos, fotografies 3D, informació addicional, etc.

Apple, ha dissenyat l’aplicació ibooks Author per dissenyar aquests llibres d’una manera ràpida i senzilla.

Aquesta aplicació t’ofereix unes plantilles que es poden personalitzar com es desitgi. D’aquesta manera podem deixar enrere els pesats llibres de text treballar amb iPads. Per que això sigui possible, cal la formació i l’implicació de l’equip docent per elaborar llibres Multi-Touch personalitzats on els alumnes disposin de tota la informació necessària.

Aquesta aplicació també conté l’opció VoiceOver destinada per als estudiants discapacitats. Amb aquesta opció et permet posar una veu in Off que va llegint tota la informació que el llibre conté.


En el següent vídeo, es pot veure les possibilitats que t’ofereix treballar amb aquesta aplicació en diferents àmbits no només el educatiu.diumenge, 24 de maig del 2015

Facebook com a eina d'aprenentatge

Aquesta entrada va dedicada al document "Guía de Facebook para eduacadores". Aquesta iniciativa be recolzada per The education Fundation i ha sigut aplicada a Espanya a l'Escola Garbí Pere Vergés de Barcelona i Colegio San Patricio de Madrid.

Facebook, és una de les xarxes social més utilitzades a l'actualitat i ens permet connectar amb diferents persones, marques i organitzacions d'arreu del món.

Aquest projecte, pretén utilitzar Facebook com una eina d'aprenentatge social i digital a les escoles. Com? doncs creant un grup de Facebook on publiquin els deures, recursos per repassar conceptes, obrir debats sobre temes actuals, realitzar tutories amb la professora o entre alumnes. A més es poden fer intercanvis amb altres escoles
i d'aquesta manera facilitar les conversacions entre companys d'intercanvi a l'estranger. A l'hora de reforçar els continguts realitzats a classe, estan avançant en habilitats com la competència digital.

Crec que aquesta proposta és molt interessant treballar-la a cicle mitjà ja que, és en aquestes edats quan els infants comencen a sentir curiositat per aquesta xarxa social i volen crear-se un perfil. Introduir aquesta aplicació des de l'àmbit educatiu en comptes d'una prohibició pot ser útil per ensenyar a utilitzar aquest recurs de manera adequada.

També considero que Facebook hauria de fer una revisió del seu sistema i poder crear una variant en la que puguin participar menors d'edat sense el risc de que accedeixin a informació o material poc adequat per la seva edat.

I vosaltres que en penseu?

Per saber més sobre aquest projecte cliqueu sobre l'enllaç a Guía de Facebook para educadores

dimecres, 20 de maig del 2015

Alumnes amb necesitats educatives especiales aprenen amb iPads

En aquesta entrada, comentaré l'experiència d'un centre d'educació especial que ha millorat el procés d'aprenentatge dels seus alumnes a través de metodologies en les quals, l'instrument básic d'aprenentatge es l'iPad. Aquesta experiència, ha sigut publicada a la revisa "Educación 3.0" el 5 de febrer de 2015.

El centre concertat d'Educació Especial María Corredentora està situat a Madrid i és un centre amb uns 298 alumnes més o menys entre 4 i 20 anys on la majoria d'alumnes tenen Síndrome de Down. 

Aquest centre ha anat incorporant progressivament tecnologies a es aules començant per les pissares digitals i ara els alumnes ja disposen de SMARTs Table, smartphones i sobretot iPads. La fundació Garrigou és l'encarregada de dotar al centre amb ajuts per aconseguir tots aquests recursos tecnològics tant costosos.

L'entrada del iPads a l'escola va suposar un gran canvi pedagogic dins de l'aula i una gran motivació pels alumnes. 

El paper dels docents del centre és molt actiu i han realitzat cursos especialitzats en aplicacions Apple i ells mateixos creen els materials emprats a classe com llibres interactius.

Les aplicacions més utilitzades en aquest centre són Picaa, una aplicació que permet al professorat crear activitats personalitzades i adaptades a alumnes d'educació especial. 

Podras trobar una entrada en aquest mateix bloc on parla en profunditat de les opcions que Picca ens dona com a aplicació educativa. APP

Aquesta escola també treballen amb llibres Multi-touch que contenen continguts audiovisuals complementaris li serveixen als alumnes per ampliar continguts o relacionar-los. L'informació d'aquesta apliació també la trobaràs ampliada a una de les entrades titulada: APP

L'ús dels iPads a suposat un increment de l'atenció i l'interès per part dels alumnes aixì com una gran motivació per aprendre. Les classes han deixat de ser tradicionals i rígides per convertir-se en classes dinàmiques i flexibles on cada alumne aprèn segons el seu ritme d'aprenentatge.


dimecres, 13 de maig del 2015

WiMi5, plataforma per crear aplicacions i jocs


Segons la Taxonomia de Bloom, crear és l'habilitat d'ordre més superior que hi ha. Des de les tic, crear molts cops implica programar o dissenyar. Per fer-ho, a educació infantil els mestres introdueixen el món de la robótica als alumnes a través de les beebots.

Com el blog està dedicat a alumnes de cicle mitjà d'educació primària, avui us presento WiMi5, una plataforma gratuita destinada a crear aplicacions i jocs de manera senzilla per a les persones que no són expertes en programació.

Amb aquesta web, els alumnes s'han de registrar i poden crear els seus petits jocs a través d'un gran ventall de possibilitats que el programa disposa.

La web també conté diversos tutorials que ajuden als alumnes a entendre el funcionament del programa i els indica els pasos que han de seguir per aconseguir realitzar el seu propi videojoc en format HTML5.

Aquesta iniciativa pot ajudar als infants en el desenvolupament de les competències digitals així com iniciar-los en el món de la programació d'una manera fácil i dinàmica.

dilluns, 11 de maig del 2015

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON TIC Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y DIGITALES

Avui comentaré un article escrit per Manuel Area Moreira i publicat a la revista Investigación en la escuela, nº 64, 2008, pgs. 5­-18.

Aquest article ens parla de l'augment de les tecnologies a les aules i sobre la innovació pedagògica a Espanya i Europa.

Podem afirmar que en els últims anys les escoles han augmentat el número d'aparells tecnològics. Aquest augment és degut al compliment del programa eLearning aprovat per la Unió Europea on tots els països es comprometien a fer aquest augment tecnològic a les seves escoles. 

A Espanya l'any 2006 va quedar resolt el problema del baix número d'aparells a l'escola ja que anteriorment, estava situada en una de les pitjors posicions.

Un cop cobert el número de material TIC a l'escola s'ha volgut anar més enllà i comprovar si la tecnologia servia com a millora del procés d'aprenentatge. A través de diversos estudis, es va observar que l'entrada dels diferents dispositius a l'escola no ha suposat un canvi a la pràctica docent i per tant, que aquests continuen realitzen classes de manera tradicional on les TIC només és un afegit i no suposa un canvi de pedagogia.

Aquest especial interès en que els infants adquireixi la competència digital, és degut al canvi de societat produït els últims segles. L'objectiu principal de l'escola és que els alumnes aprenguin a llegir i escriure per així poder arribar a tota la informació possible que els ajudi a créixer. Abans, tota la informació en arribava a través de texts impresos però amb l'arribada dels ordinadors, Internet, etc.. al procés de llegir i escriure se li afegeix el aprendre a utilitzar les noves tecnologies ja que és a través d'aquestes on trobem la majoria de la informació.

Finalment, comentar-vos que hem de treballar per incorporar a les aules pedagogies on les TIC no siguin un complement sinó que siguin el mitjà que fan servir els alumnes per adquirir els aprenentatges.

diumenge, 10 de maig del 2015

César Coll


César Coll és catedràtic de la Universitat de Barcelona i té diversos màsters, un d'ells és el de Societat de la informació, TIC i aprenentatge.


Ha realitzar diverses investigacions en el camp de l'educació i concretament en referència a les TIC com a instrument d'aprenentatge a l'aula.

César Coll ha publicat diversos llibres entre els quals trobem "Tecnologias de la información y la comunicación y rácticas educatives" (2003) o "Psicologia de la eduación y prácticas educativas medidas por las tecnologías de la información y la comunicación" (2004)

Us convido a veure el següent vídeo que ens parla sobre com s'han instal·lat les noves tecnologies a les nostres vides i la importància de la incorporació d'aquestes dins de les aules.