dilluns, 11 de maig de 2015

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON TIC Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y DIGITALES

Avui comentaré un article escrit per Manuel Area Moreira i publicat a la revista Investigación en la escuela, nº 64, 2008, pgs. 5­-18.

Aquest article ens parla de l'augment de les tecnologies a les aules i sobre la innovació pedagògica a Espanya i Europa.

Podem afirmar que en els últims anys les escoles han augmentat el número d'aparells tecnològics. Aquest augment és degut al compliment del programa eLearning aprovat per la Unió Europea on tots els països es comprometien a fer aquest augment tecnològic a les seves escoles. 

A Espanya l'any 2006 va quedar resolt el problema del baix número d'aparells a l'escola ja que anteriorment, estava situada en una de les pitjors posicions.

Un cop cobert el número de material TIC a l'escola s'ha volgut anar més enllà i comprovar si la tecnologia servia com a millora del procés d'aprenentatge. A través de diversos estudis, es va observar que l'entrada dels diferents dispositius a l'escola no ha suposat un canvi a la pràctica docent i per tant, que aquests continuen realitzen classes de manera tradicional on les TIC només és un afegit i no suposa un canvi de pedagogia.

Aquest especial interès en que els infants adquireixi la competència digital, és degut al canvi de societat produït els últims segles. L'objectiu principal de l'escola és que els alumnes aprenguin a llegir i escriure per així poder arribar a tota la informació possible que els ajudi a créixer. Abans, tota la informació en arribava a través de texts impresos però amb l'arribada dels ordinadors, Internet, etc.. al procés de llegir i escriure se li afegeix el aprendre a utilitzar les noves tecnologies ja que és a través d'aquestes on trobem la majoria de la informació.

Finalment, comentar-vos que hem de treballar per incorporar a les aules pedagogies on les TIC no siguin un complement sinó que siguin el mitjà que fan servir els alumnes per adquirir els aprenentatges.

2 comentaris:

  1. Hola Jennifer,

    M'he llegit l'article que has penjat i el teu comentari, i crec que és cert, les tecnologies cada dia estan més presents a les aules. Tot i així em fa pena que després de tot el desplegament econòmic, espacial, i alhora formacional, crec que no s'aprofita suficient els recursos que tenim. Quines creus que hauríen de les les millores per poder tapar aquest forat i així doncs que les tecnologies ajudin de veritat en l'educació i aprenentatge dels més petits?

    ResponElimina
  2. Hola Jennifer, trobo que és molt important que s'introdueixin les noves tecnologies a les escoles, ja que la societat està canviant i l'escola també ho ha de fer per a poder donar una educació integral als alumnes. El problema és que no només s'han d'introduir dispositius tecnològics a l'escola, sinó que també s'han d'oferir formacions al professorat. Gràcies pel post!

    ResponElimina