dijous, 4 de juny del 2015

ArbolApp

Arbolapp és una aplicació oficial i totalment gratuita que et proporciona informació sobre 118 espècies d'arbres de la zona de la Península Ibèrica, Andorra i les Illes Balears. Cada espècie d'arbre conté els nom científic, nom comú, fotografies, curiositats, distribució en el mapa i una descripció de les característiques principals del arbre com el tronc, les fulles, les flors, etc.


Aquesta aplicació està creada amb la base de dades del Real Jardín Botánico del CSIC fet que dona validesa a tota la informació que aquesta aplicació conté.L'apliacació un cop descarregada funciona sense necessitat de connexió a Internet. Això ens permet poder analitzar les espècies d'arbres en qualsevol moment i lloc, fins i tot durant una sortida al bosc.


La pantalla principal de l'aplicació té 4 apartats, Cerca guiada, cerca oberta, llistat d'espècies i Favorits.

 •  Cerca guiada: Serveix per identificar un arbre en concret i has d'anar indicant les característiques de les diferents parts del arbre, per exemple has de triar si te les fulles en forma d'agulla, amples o articulada. Després et pregunten per la mida de les fulles, etc. Cada pregunta actua com a filtre descartant així la resta d'espècies que no s'ajusten a les respostes.
 • Cerca oberta: Classifica els arbres segons la seva fulla, el fruit o les flors. Amb aquesta opció pots buscar un arbre a través de la seva característica més destacada.
 • Llistat d'espècies: Apareixen totes les espècies ordenades per ordre alfabètic i pots trobar-la a través del nom comú o el nom científic.
 • Favorits: Pots marcar les espècies que desitgis amb l'estrella i després es queden guardades a aquest apartat.Aquesta aplicació pot entrar a l'aula des de l'àrea de Coneixement del medi natural ja que aporta molta informació i de qualitat sobre la flora del nostre país.

L'interactivitat que ens proporciona aquesta aplicació és limitada ja que el sistema dona resposta a l'opció que cliquem però ell és el que ens dona les opcions.

Segons la taxonomia de Bloom, aquesta activitat es trobaria dins de l'apartat d'analitzar ja que ens permet observar els arbres més detingudament i comparar les seves característiques.


dimecres, 3 de juny del 2015

Picaa, una aplicació destinada a infants amb necessitats educatives especials.

Picaa, juntament amb Picaa2 és una aplicació dissenyada per Álvaro Fernández, compatible amb dispositius Apple i dedicada a ajudar en el procés d’aprenentatge dels infants amb necessitats educatives especials.

Aquesta aplicació dona un gran ventall de possibilitats als docents de dissenyar les activitats adaptades a les particularitats de cada nen i adequar-les a les seves necessitats.

A més, aquesta aplicació li serveix al infants amb problemes amb l’adquisició del llenguatge a comunicar-se amb el seu entorn a través d’icones.

Picaa conté diverses activitats d’associació, exploració, puzzles, ordenació o memòria. Cada una de les activitats es poden ajustar segons:
 •  Aspecte: es poden afegir o treure els recursos multimèdia que es desitgi com imatges, vídeos, so, etc.. segons les necessitats del alumne.
 •  Complexitat: Es pot graduar el nivell de dificultat de les activitats en funció del grau de discapacitat.
 • Mode d’interació: es pot triar diferents modes interacció tàctil.
 • Temporització: Es pot seleccionar i programar diferents activitats per la setmana.


x


dilluns, 1 de juny del 2015

Fem un conte col·lectiu

Aquesta iniciativa esta creada pels serveis educatius de Nou barris, Barcelona en concret pel departament de CRP que són els equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres de la zona donant suport als mestres.

Aquest projecte consisteix en crear contes entres diverses escoles repartint-se les parts que ha de redactar cada escola (plantejament, nus i desenllaç).

podem veure que hi ha un calendari on està apuntat quin conte han d'explicar els alumnes de cada centre, per a quina data ha d'estar fet i quina part del conte els hi ha tocat.

El Col·legi Closa de Barcelona, situat al barri de Sant Andreu participa en aquest projecte, contribuint a la realització dels contes així com a les seves il·lustracions.

Aquest projecte, a més d'establir connexions entre les escoles de diferents barris de la ciutat, permet al alumnes treballar amb processadors de texts, editors d'imatges, etc.

Des de l'anàlisi de la taxonomia de Bloom, podem observar que aquest projecte està situat a l'habilitat de crear sent una activitat d'ordre superior.

divendres, 29 de maig del 2015

iBook Author, una aplicació per crear llibre Multi-touchEls llibres Multi-touch són uns llibres digitals, dissenyats a través d’iPads on es poden adjuntar fotografies, vídeos, fotografies 3D, informació addicional, etc.

Apple, ha dissenyat l’aplicació ibooks Author per dissenyar aquests llibres d’una manera ràpida i senzilla.

Aquesta aplicació t’ofereix unes plantilles que es poden personalitzar com es desitgi. D’aquesta manera podem deixar enrere els pesats llibres de text treballar amb iPads. Per que això sigui possible, cal la formació i l’implicació de l’equip docent per elaborar llibres Multi-Touch personalitzats on els alumnes disposin de tota la informació necessària.

Aquesta aplicació també conté l’opció VoiceOver destinada per als estudiants discapacitats. Amb aquesta opció et permet posar una veu in Off que va llegint tota la informació que el llibre conté.


En el següent vídeo, es pot veure les possibilitats que t’ofereix treballar amb aquesta aplicació en diferents àmbits no només el educatiu.diumenge, 24 de maig del 2015

Facebook com a eina d'aprenentatge

Aquesta entrada va dedicada al document "Guía de Facebook para eduacadores". Aquesta iniciativa be recolzada per The education Fundation i ha sigut aplicada a Espanya a l'Escola Garbí Pere Vergés de Barcelona i Colegio San Patricio de Madrid.

Facebook, és una de les xarxes social més utilitzades a l'actualitat i ens permet connectar amb diferents persones, marques i organitzacions d'arreu del món.

Aquest projecte, pretén utilitzar Facebook com una eina d'aprenentatge social i digital a les escoles. Com? doncs creant un grup de Facebook on publiquin els deures, recursos per repassar conceptes, obrir debats sobre temes actuals, realitzar tutories amb la professora o entre alumnes. A més es poden fer intercanvis amb altres escoles
i d'aquesta manera facilitar les conversacions entre companys d'intercanvi a l'estranger. A l'hora de reforçar els continguts realitzats a classe, estan avançant en habilitats com la competència digital.

Crec que aquesta proposta és molt interessant treballar-la a cicle mitjà ja que, és en aquestes edats quan els infants comencen a sentir curiositat per aquesta xarxa social i volen crear-se un perfil. Introduir aquesta aplicació des de l'àmbit educatiu en comptes d'una prohibició pot ser útil per ensenyar a utilitzar aquest recurs de manera adequada.

També considero que Facebook hauria de fer una revisió del seu sistema i poder crear una variant en la que puguin participar menors d'edat sense el risc de que accedeixin a informació o material poc adequat per la seva edat.

I vosaltres que en penseu?

Per saber més sobre aquest projecte cliqueu sobre l'enllaç a Guía de Facebook para educadores

dimecres, 20 de maig del 2015

Alumnes amb necesitats educatives especiales aprenen amb iPads

En aquesta entrada, comentaré l'experiència d'un centre d'educació especial que ha millorat el procés d'aprenentatge dels seus alumnes a través de metodologies en les quals, l'instrument básic d'aprenentatge es l'iPad. Aquesta experiència, ha sigut publicada a la revisa "Educación 3.0" el 5 de febrer de 2015.

El centre concertat d'Educació Especial María Corredentora està situat a Madrid i és un centre amb uns 298 alumnes més o menys entre 4 i 20 anys on la majoria d'alumnes tenen Síndrome de Down. 

Aquest centre ha anat incorporant progressivament tecnologies a es aules començant per les pissares digitals i ara els alumnes ja disposen de SMARTs Table, smartphones i sobretot iPads. La fundació Garrigou és l'encarregada de dotar al centre amb ajuts per aconseguir tots aquests recursos tecnològics tant costosos.

L'entrada del iPads a l'escola va suposar un gran canvi pedagogic dins de l'aula i una gran motivació pels alumnes. 

El paper dels docents del centre és molt actiu i han realitzat cursos especialitzats en aplicacions Apple i ells mateixos creen els materials emprats a classe com llibres interactius.

Les aplicacions més utilitzades en aquest centre són Picaa, una aplicació que permet al professorat crear activitats personalitzades i adaptades a alumnes d'educació especial. 

Podras trobar una entrada en aquest mateix bloc on parla en profunditat de les opcions que Picca ens dona com a aplicació educativa. APP

Aquesta escola també treballen amb llibres Multi-touch que contenen continguts audiovisuals complementaris li serveixen als alumnes per ampliar continguts o relacionar-los. L'informació d'aquesta apliació també la trobaràs ampliada a una de les entrades titulada: APP

L'ús dels iPads a suposat un increment de l'atenció i l'interès per part dels alumnes aixì com una gran motivació per aprendre. Les classes han deixat de ser tradicionals i rígides per convertir-se en classes dinàmiques i flexibles on cada alumne aprèn segons el seu ritme d'aprenentatge.


dimecres, 13 de maig del 2015

WiMi5, plataforma per crear aplicacions i jocs


Segons la Taxonomia de Bloom, crear és l'habilitat d'ordre més superior que hi ha. Des de les tic, crear molts cops implica programar o dissenyar. Per fer-ho, a educació infantil els mestres introdueixen el món de la robótica als alumnes a través de les beebots.

Com el blog està dedicat a alumnes de cicle mitjà d'educació primària, avui us presento WiMi5, una plataforma gratuita destinada a crear aplicacions i jocs de manera senzilla per a les persones que no són expertes en programació.

Amb aquesta web, els alumnes s'han de registrar i poden crear els seus petits jocs a través d'un gran ventall de possibilitats que el programa disposa.

La web també conté diversos tutorials que ajuden als alumnes a entendre el funcionament del programa i els indica els pasos que han de seguir per aconseguir realitzar el seu propi videojoc en format HTML5.

Aquesta iniciativa pot ajudar als infants en el desenvolupament de les competències digitals així com iniciar-los en el món de la programació d'una manera fácil i dinàmica.

dilluns, 11 de maig del 2015

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON TIC Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y DIGITALES

Avui comentaré un article escrit per Manuel Area Moreira i publicat a la revista Investigación en la escuela, nº 64, 2008, pgs. 5­-18.

Aquest article ens parla de l'augment de les tecnologies a les aules i sobre la innovació pedagògica a Espanya i Europa.

Podem afirmar que en els últims anys les escoles han augmentat el número d'aparells tecnològics. Aquest augment és degut al compliment del programa eLearning aprovat per la Unió Europea on tots els països es comprometien a fer aquest augment tecnològic a les seves escoles. 

A Espanya l'any 2006 va quedar resolt el problema del baix número d'aparells a l'escola ja que anteriorment, estava situada en una de les pitjors posicions.

Un cop cobert el número de material TIC a l'escola s'ha volgut anar més enllà i comprovar si la tecnologia servia com a millora del procés d'aprenentatge. A través de diversos estudis, es va observar que l'entrada dels diferents dispositius a l'escola no ha suposat un canvi a la pràctica docent i per tant, que aquests continuen realitzen classes de manera tradicional on les TIC només és un afegit i no suposa un canvi de pedagogia.

Aquest especial interès en que els infants adquireixi la competència digital, és degut al canvi de societat produït els últims segles. L'objectiu principal de l'escola és que els alumnes aprenguin a llegir i escriure per així poder arribar a tota la informació possible que els ajudi a créixer. Abans, tota la informació en arribava a través de texts impresos però amb l'arribada dels ordinadors, Internet, etc.. al procés de llegir i escriure se li afegeix el aprendre a utilitzar les noves tecnologies ja que és a través d'aquestes on trobem la majoria de la informació.

Finalment, comentar-vos que hem de treballar per incorporar a les aules pedagogies on les TIC no siguin un complement sinó que siguin el mitjà que fan servir els alumnes per adquirir els aprenentatges.

diumenge, 10 de maig del 2015

César Coll


César Coll és catedràtic de la Universitat de Barcelona i té diversos màsters, un d'ells és el de Societat de la informació, TIC i aprenentatge.


Ha realitzar diverses investigacions en el camp de l'educació i concretament en referència a les TIC com a instrument d'aprenentatge a l'aula.

César Coll ha publicat diversos llibres entre els quals trobem "Tecnologias de la información y la comunicación y rácticas educatives" (2003) o "Psicologia de la eduación y prácticas educativas medidas por las tecnologías de la información y la comunicación" (2004)

Us convido a veure el següent vídeo que ens parla sobre com s'han instal·lat les noves tecnologies a les nostres vides i la importància de la incorporació d'aquestes dins de les aules.


dimecres, 29 d’abril del 2015

ColAr Mix

ColAr Mix és una aplicació de realitat augmentada compatible amb sistemes Apple i Android que permet convertir els dibuixos que els infants pinten en creacions en 3D on els personatges es mouen, ballen, salten i pots interaccionar amb ells.Aquesta aplicació és molt senzilla d'utilitzar, l'únic que has de fer és:

 • Descarregar els dibuixos pre-dissenyats a la pàgina ColAr Mix
 • Imprimir el dibuixos triats (hi ha uns gratuïts i altres no)
 • Pintar els dibuixos amb ceres, plastidecors, rotuladors, etc.
 • Connectar l'aplicació al teu dispositiu mòbil o tablet.
Els personatges dels dibuixos apareixen al dispositiu tecnològic en realitat augmentada amb els colors que l'infant ha triat.

Segons la taxonomia de Bloom, aquesta aplicació et permet crear els teus propis personatges pintant-los amb els colors que més desitges.

En aquesta aplicació l'usuari també rep interactivitat tot i que és limitada. Alguns personatges, en ser tocats realitzen unes determinades accions com saltar.


dimarts, 28 d’abril del 2015

Aplicació Lectura rápida


Els informes PISA que es realitzen cada any al nostre país ens mostra un baix índex en lectura. Per aquesta raó trobo interessant treballar a l'aula per poder millorar els resultats.
Una de les proves realitzades en relació a la lectura és la velocitat lectora. Existeixen diverses aplicacions que ajuden als alumnes a treballar la velocitat lectora a través d'una série d'exercicis.

Lectura ràpida  és una aplicació gratuïta que permet als infants d'Educació Primària a treballar i millorar la velocitat lectora. Aquesta aplicació es pot descarregar tant en dispositius móvils com tablets i conté diverses activitats que potencien aquells aspectes que influeixen en la velocitat de lectura com el moviment dels ulls o la percepció visual de la lectura.

En una de les activitats d'aquesta aplicació apareix uns contes on la lletra va pujant a una determinada velocitat. Es tracta que el infant ha d'anar llegint el conte i adequar la velocitat per tal de poder llegir-ho abans que marxi.
En altra activitat com el Rango de visión apareix una sopa de lletres i un punt en mig i mirant fixament al punt hem de poder visualitzar les 4 lletres que parpellejar i donar-li a la tecla "FALLO" si aquestes quatre lletres no són les mateixes.

La Tabla de Schulte és una taula que apareixen números del 1 al 25 i es tracta de anar clicant els diferents números en ordre (1, 2, 3... 25).

Lectura ràpida pot ser una aplicació descarregada a les tablets de l'escola i així poden millorar la seva velocitat lectora d'una manera més lúdica i adaptant-se al nivell de cada alumne.


Lectura rápida - screenshotCover artLectura rápida - screenshot

dijous, 26 de febrer del 2015

Benvinguts a Les TIC a cicle mitjà

Benvinguts i benvingudes al blog Les TIC a cicle mitjà, el meu nom és Jennifer Fernández i sóc alumna de la menció de TIC del grau Doble titulació de mestre de la Universitat de Girona. En aquest blog podreu trobar l'anàlisi d'algunes de les aplicacions treballades i/o trobades a la web per treballar amb els alumnes de cicle mitjà d'Educació Primària. L'objectiu d'aquesta pàgina web és poder analitzar amb detall les possibilitats i limitacions que aquestes aplicacions presenten i com les podem utilitzar a les aules.